Giới thiệu Ban giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Giới thiệu Ban giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Thứ tư, Ngày 15 tháng 01 năm 2020 12:00 am

Ngay từ lúc thành lập, trường ĐH Nguyễn Tất Thành xác định sứ mệnh đào tạo ra những con người “vừa hồng, vừa chuyên”, có kiến thức vững chắc, có kỹ năng thuần phục, có khát vọng đổi mới tư duy và năng lực sáng tạo để tham gia tích cực vào tiến trình đổi mới sáng tạo trong xã hội. Đến nay, sau 20 năm, Nhà trường gần như đã đạt được những điều ấy nhờ có những đột phá trong cách thức quản lý giáo dục, luôn bồi dưỡng văn hóa chất lượng, văn hóa tổ chức, văn hóa phục vụ và không ngừng đổi mới tư duy, cơ chế quản lý Nhà trường, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, đổi mới cơ chế nghiên cứu khoa học, đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến tăng cường liên kết hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước.

1. Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng: Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của trường, đại diện trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan pháp luật về các nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học của trường; Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an ninh và an toàn trong trường.

2. Phó hiệu trưởng thường trực – TS. Trần Ái Cầm: Điều hành các công tác tại trường khi hiệu trưởng vắng mặt;  Phụ trách công tác đào tạo và khảo thí đối với tất cả các hệ đào tạo thuộc trường; Phụ trách công tác sinh viên; Phụ trách công tác thanh tra kiểm tra giáo dục; Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng đại học, công tác xếp hạng đại học; Phụ trách công tác giám sát các tài liệu, học liệu học tập; Bố trí phòng học, phòng thực hành cho các đơn vị có tổ chức đào tạo.

3. Phó hiệu trưởng – TS. Hoàng Hữu Dũng: Phụ trách hành chính; Phụ trách công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu; Phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị; Bố trí phòng ban làm việc cho các đơn vị; Công đoàn, Đoàn - Hội sinh viên.

4. Phó hiệu trưởng – GS. Nguyễn Văn Thanh: Phụ trách các khối ngành Sức khỏe.

5. Phó hiệu trưởng - TS. Nguyễn Tuấn Anh: Phụ trách các dự án EU; Phụ trách công tác phát triển các chương trình đào tạo quốc tế.

6. Phó hiệu trưởng – PGS.TS. Trần Thị Hồng: Nghiên cứu khoa học; Chuyển giao công nghệ; Công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp, thực tập và việc làm cho sinh viên; Quan hệ và hợp tác doanh nghiệp.

7. Phó hiệu trưởng - TS. Nguyễn Lan Phương: Phụ trách công tác Đào tạo sau đại học; Phụ trách hợp tác quốc tế; Phụ trách công tác quản trị thông tin, các phần mềm quản lý

Tag:

Các tin khác