Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Tọa đàm "Hợp tác đào tạo và trao đổi SV" với Trường Kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ (ENSIACET), Pháp