Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ tốt nghiệp sinh viên Viện đào tạo quốc tế NTT (NIIE)