Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ kỷ niệm ngày thành lập Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học