Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ kỷ niệm 90 năm ngành thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021)