Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ công nhận và giao giấy chứng nhận đạt chuẩn 4 sao theo Hệ thống đối sánh chất lượng giáo dục đại học (UPM)