Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Hội thảo: Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Tỉnh Bến Tre