Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lần VII, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lần VII, nhiệm kỳ 2019 - 2022 được diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2019. Đại hội có sẽ có sự tham dự của Đảng ủy Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Đoàn khối công nghiệp TW tại TP. HCM, Đoàn trường ĐH Nguyễn Tất Thành cùng các Đoàn khoa.