Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Chương trình họp mặt cho sinh viên đón Tết xa nhà Chủ đề “Đón xuân xa, ta vẫn ấm” Xuân Tân Sửu năm 2021