Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Viện - Trung tâm nghiên cứu

Viện – Trung tâm Nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhằm tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao như các công bố khoa học đạt trình độ quốc tế, các sáng chế và giải pháp hữu ích; đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các lợi thế của Tp. Hồ Chí Minh, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

Generic placeholder image
Viện Khoa học xã hội liên ngành
Viện Khoa học xã hội liên ngành ra đời nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội dưới tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và khu vực; Đào tạo và liên kết nguồn nhân lực khoa học xã hội chất lượng cao. Đặc biệt là tư vấn, tham vấn và thẩm định chương trình, dự án, đề tài thuộc các lĩnh vực có liên quan. Viện Khoa học xã hội liên ngành, ĐH Nguyễn Tất Thành được thành lập cũng với mục tiêu tăng cường các hoạt động nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội.
Generic placeholder image
Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT (NIH)
We envision that NTT Hi-Tech Development Center will bring scientists, engineers, and entrepreneurs together to deliver hi-tech products to the society. Currently NHTI has 10 excellent groups and we are looking to double the size in the next two years.