Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Phòng Quản lý Đào tạo

NTTU - Phòng Quản lý Đào tạo có vai trò xây dựng, điều tiết và quản lý các hoạt động giảng dạy và học tập trong nhà trường. Tham mưu và trợ giúp Ban giám hiệu trường. Xem thêm thông tin tại đây

Generic placeholder image
Chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo có vai trò xây dựng, điều tiết và quản lý các hoạt động giảng dạy và học tập trong nhà trường. Tham mưu và trợ giúp Ban giám hiệu trường trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các định hướng chiến lược phát triển trong công tác giáo dục và đào tạo. Xem thêm thông tin tại:
Generic placeholder image
Nhiệm vụ
Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác đào tạo của trường. Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo và đổi mới công tác đào tạo của trường. Giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý và phát triển công tác đào tạo các bậc học hệ chính quy. Xem thêm tại đây:
Generic placeholder image
Thông báo
Thông tin các chương trình liên quan đến học sinh sinh viên và giảng viên, giáo vụ khoa như: Lễ khai giảng, Lễ trao bằng tốt nghiệp, Chương trình Họp mặt giảng viên, Chương trình Ngày thư ký... vui lòng xem tại
Generic placeholder image
Đăng ký học phần
Mỗi học kỳ, sinh viên sẽ tiến hành đăng ký học phần theo khung chương trình đào tạo được đề ra. Sinh viên đăng ký học phần tại đây:
Generic placeholder image
Lịch thi
Thông tin lịch thi của sinh viên các khóa vui lòng cập nhật tại: