Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Khối Kỹ thuật - Công nghệ

NTTU - Với 4 khoa, Khối kỹ thuật – công nghệ không chỉ lớn về số lượng sinh viên mà còn mạnh về chất lượng đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật – công nghệ của Trường đều có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Giảng viên các khoa kỹ thuật – công nghiệp hiện đang chủ nhiệm nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ về công nghệ thông tin, cơ khí, điện, điện tự, nông nghiệp, hóa.

Generic placeholder image
Khoa công nghệ thông tin
NTTU - Được thành lập từ năm 2011, Khoa CNTT đã có những đóng góp tích cực và sự phát triển chung của nhà trường. Là Khoa đi đầu trong đổi mới sáng tạo, đào tạo gắn với thực tiễn thông qua hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp CNTT, cùng đội ngũ GV cơ hữu, cộng tác viên, GV thỉnh giảng có uy tín, trình độ chuyên môn cao. Xem thông tin tại website: http://cntt.ntt.edu.vn/
Generic placeholder image
Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
NTTU - Đến năm 2020, Khoa Cơ khí – Điện – Điện tử là khoa đứng trong top 5 thuộc khối kỹ thuật công nghệ của Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, có uy tín trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật có chất lượng cho xã hội về lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử phục vụ cho sự phát triển đất nước theo hướng tự động hóa và hiện đại hóa. Xem thông tin tại website: http://ckdt.ntt.edu.vn/
Generic placeholder image
Khoa Kỹ thuật thực phẩm và Môi trường
Mục tiêu đào tạo của Khoa là cung cấp sự đào tạo chất lượng cao, chuyên nghiệp, sự hình thành và phát triển những nhà khởi nghiệp, nhà lãnh đạo và quản lý trong ngành khoa học và kỹ thuật. Xem thông tin tại website: https://kttpmt.ntt.edu.vn/
Generic placeholder image
Khoa Công nghệ sinh học
NTTU - Theo định hướng đại học ứng dụng và thực hành của nhà trường, Khoa Nông nghiệp CNC và Công nghệ Sinh học hướng tới tạo lập một môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên. Khoa gồm 2 bộ môn: bộ môn Công nghệ sinh học nông nghiệp, đào tạo chuyên ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp và bộ môn Công nghệ sinh học y dược, đào tạo Chuyên ngành Công nghệ sinh học y dược. Xem thông tin tại website: https://cnsh.ntt.edu.vn/