Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Khoa Tài chính Kế toán

NTTU - Khoa Tài Chính-Kế Toán là một khoa đào tạo chuyên viên tài chính, kế toán theo định hướng ứng dụng và sáng tạo hàng đầu trong ngành tài chính, kế toán của Việt Nam, đạt các chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đạt một số chuẩn của AUN. Xem thông tin tại website: