Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Khoa Dược

Là là khoa chủ chốt trong khối ngành khoa học sức khỏe tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Khoa Dược được thành lập vào năm 2008. Với hệ thống 26 phòng thí nghiệm chuyên ngành, Khoa hiện đào tạo ngành Dược học (Dược Sỹ) các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, các hệ chính quy, liên thông, vừa làm – vừa học. Xem thông tin tại website: https://kd.ntt.edu.vn/