Lễ công bố và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng