Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Tin tức

Những lưu ý khi chọn trường đại học

NTTU - Chọn trường, chọn nghề để học là chọn cho mình một tương lai. Lựa chọn sai lầm sẽ khiến bạn lãng phí quý thời gian quý báu và một tương lai không thật sự vững chắc. Bên cạnh những lời khuyên từ bố mẹ, bạn bè và của người đi trước các bạn cần nên cân nhắc những yếu tố sau đây: