Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Khối Mỹ thuật - Nghệ thuật

NTTU - Khối Mỹ thuật – Nghệ thuật gồm 2 khoa: Khoa Kiến trúc – Xây dựng – Mỹ thuật ứng dụng và Khoa Âm nhạc. Trong đó, Khoa Kiến trúc – Xây dựng – Mỹ thuật ứng dụng là sự kết hợp giữa mỹ thuật, ứng dụng và kỹ thuật nhằm đào tạo đội ngũ kiến trúc sư, chuyên viên thiết kế nội thất, kỹ sư xây dựng phục vụ các công trình xây dựng. Ngoài ra, các khối Mỹ thuật – Nghệ thuật còn đào tạo các ngành thanh nhạc, đạo diễn, diễn viên v.v.