Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Khối Kinh tế - Quản trị

NTTU - Khối Kinh tế - Quản trị bao gồm 2 khoa Quản trị kinh doanh và Tài chính – Kế toán. Tận dụng thế mạnh là trường trong doanh nghiệp, là thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, thành viên khối viện – trường Bộ Công thương, việc đào tạo tại các khoa trong khối kinh tế - quản trị luôn gắn liền với đơn vị sử dụng lao động, giúp sinh viên sớm có kinh nghiệm thực tiễn ngay trong quá trình học.

Generic placeholder image
Khoa Tài chính Kế toán
NTTU - Khoa Tài Chính-Kế Toán là một khoa đào tạo chuyên viên tài chính, kế toán theo định hướng ứng dụng và sáng tạo hàng đầu trong ngành tài chính, kế toán của Việt Nam, đạt các chuẩn theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đạt một số chuẩn của AUN.
Generic placeholder image
Khoa Quản trị - Luật
NTTU - Khoa Quản trị kinh doanh đào tạo các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Luật kinh tế. Hiện công tác tại Khoa có hơn 40 giảng viên cơ hữu (trong đó hơn 20 giảng viên là doanh nhân), tất cả giảng viên đều có trình độ thạc sĩ trở lên. Cơ cấu tổ chức của Khoa có 5 Bộ môn trực thuộc gồm: QTKD tổng hợp, Quản trị Nguồn nhân lực và văn phòng, QTKD Quốc tế, Quản trị marketing và Luật kinh tế.