Những con số ấn tượng

Những con số ấn tượng

Thứ sáu, Ngày 17 tháng 03 năm 2017 12:00 am

04  chương trình đào tạo Thạc sĩ: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Tài chính - Ngân hàng

48 chương trình đào tạo Đại học chính quy

05 chương trình đào tạo liên/ xuyên ngành: Du lịch số, Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Tin sinh học, Quản trị công nghệ sinh học

02 chương trình đào tạo song ngành: Vật lý y khoa - Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp - Công nghệ kỹ thuật ô-tô

22 chương trình đào tạo Đại học liên thông

18 chương trình đào tạo bậc Cao đẳng

          thuộc 05 khối ngành: Sức khỏe; Kinh tế; Kỹ thuật - Công nghệ; Xã hội - Nhân văn; Nghệ thuật - Mỹ thuật

20.000 sinh viên đang theo học

100% sinh viên được giới thiệu và tìm được việc làm sau tốt nghiệp

Tag: