Các đề tài nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

Thứ sáu, Ngày 17 tháng 03 năm 2017 12:00 am

25  đề tài cấp Nhà nước

32  đề tài cấp Bộ

22  đề tài cấp Sở

516  đề tài cấp Trường

712  đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

04  đề tài hợp tác Quốc tế

671  đề tài đăng trên tạp chí ISI/SCOPUS

855  đề tài đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế khác

Tổng kinh phí dành cho tất cả các đề tài các cấp này hơn 60 tỷ đồng.

  • Đầu tư 3 - 5% kinh phí tự có cho các dự án Nghiên Cứu Khoa Học (NCKH)
  • Hợp tác xuất bản: Hợp tác với NXB Springer xuất bản các tạp chí khoa học “Vietnam Journal of Computer Sciences” và hợp tác với trường University of the Thai Chamber of Commerce xuất bản tạp chí Southeast Asian Journal of Sciences, East-West Journal of Mathematics.
  • Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất và xây dựng kinh tế địa phương: Bình Thuận, Đắk Nông, Tiền Giang, Bến Tre, Tp. Hồ Chí Minh…
Tag: