Các đề tài nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

Thứ sáu, Ngày 17 tháng 03 năm 2017 12:00 am

25  đề tài cấp Nhà nước

32  đề tài cấp Bộ

22  đề tài cấp Sở

04 đề tài Vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ

01 đề tài nghị định thư

516 đề tài cấp Trường

712 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

04 đề tài hợp tác quốc tế

Hơn 1.500 bài báo ISI/SCOPUS 

Gần 1.100 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế khác

(Trong năm 2020, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có hơn 660 công bố đăng trên tạp chí ISI/ SCOPUS, hơn 450 bài đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, 10 đơn đăng ký giải pháp hữu ích và độc quyền sáng chế được chấp nhận)

Tổng kinh phí dành cho tất cả các đề tài các cấp này hơn 60 tỷ đồng.

  • Đầu tư 3 - 5% kinh phí tự có cho các dự án nghiên cứu khoa học (NCKH)
  • Hợp tác xuất bản: Hợp tác với NXB Springer xuất bản các tạp chí khoa học “Vietnam Journal of Computer Sciences” và hợp tác với trường University of the Thai Chamber of Commerce xuất bản tạp chí Southeast Asian Journal of Sciences, East-West Journal of Mathematics.
  • Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất và xây dựng kinh tế địa phương: Bình Thuận, Đắk Nông, Tiền Giang, Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh…
Tag: