Giới thiệu Hội đồng Quản trị

Giới thiệu Hội đồng Quản trị

Thứ tư, Ngày 15 tháng 01 năm 2020 12:00 am

Hội đồng quản trị Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 8 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên. Cụ thể như sau:

  1. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  2. TS. Trần Văn Ái - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  3. TS. Nguyễn Văn Lượng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  4. Thầy Nguyễn Kim Quỳ - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  5. ThS. Nguyễn Mai Lan - Ủy viên Hội đồng Quản trị
  6. Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị
  7. TS. Hoàng Hữu Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị
  8. TS. Nguyễn Lan Phương - Ủy viên Hội đồng Quản trị

Tag:

Các tin khác