Những con số ấn tượng

Những con số ấn tượng

Thứ sáu, Ngày 17 tháng 03 năm 2017 12:00 am

  • 02  chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ
  • 32  chuyên ngành bậc Đại học
  • 24  chuyên ngành bậc Cao đẳng

thuộc 05 khối ngành: Sức khỏe; Kinh tế; Kỹ thuật - Công nghệ; Xã hội - Nhân văn; Nghệ thuật - Mỹ thuật

  • 20.000  sinh viên đang theo học
  • Trên 72% SV hài lòng về chất lượng đào tạo của Nhà trường
  • Trên 80% SV tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo
  • Trên 74% nhà tuyển dụng hài lòng về chất lượng SV
Tag: