Nhận dạng thương hiệu

Nhận dạng thương hiệu

Chủ nhật, Ngày 09 tháng 04 năm 2017 12:00 am

 • Biểu tượng chính

 • Logo chính

 • Logo tiếng Anh

 • Các cơ sở

 

 • Các văn phòng đại diện và con dấu

 • Văn phòng phẩm:
 • Phong bì

Thiệp mời:

Tiêu đề văn bản:

 

 • Danh thiếp:

 • Bảng tên:

 • Thẻ CB, CNV, GV

 • Thẻ sinh viên:

Tag: NTTU,

Các tin khác