Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Kết quả tìm kiếm

Generic placeholder image
Bật đúng lúc, tắt đúng giờ!
NTTU – Hưởng ứng chương trình Giờ trái đất năm 2019, nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phát động phong trào “Bật đúng lúc, tắt đúng giờ” cho toàn thể CBGV-NV và SV