Bật đúng lúc, tắt đúng giờ!

Bật đúng lúc, tắt đúng giờ!

Thứ ba, Ngày 12 tháng 06 năm 2018 10:10 am

NTTU – Hưởng ứng chương trình Giờ trái đất năm 2019, nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phát động phong trào “Bật đúng lúc, tắt đúng giờ” cho toàn thể CBGV-NV và SV

Song song với sự phát triển của thế giới, Việt Nam dần bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ về mọi lĩnh vực. Tốc độ đô thị hóa cao giúp đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và phát triển hơn, chính vì thế, nhu cầu tiêu thụ năng lượng phục vụ sản xuất và tiêu dùng đang gia tăng mạnh mẽ. Sử dụng năng lượng sao cho tiết kiệm và hiệu quả đang là một trong những vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách trong thời điểm hiện nay.

Nhằm tăng cường ý thức sử dụng năng lượng điện hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phát động phong trào BẬT ĐÚNG LÚC, TẮT ĐÚNG GIỜ 2019 cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường. Đây là một hoạt động thường niên của ĐH Nguyễn Tất Thành nhằm hưởng ứng chương trình Giờ trái đất, bảo vệ môi trường.

Không chỉ tại trường học, gia đình và địa phương mà một hành động nhỏ của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đều góp sức vào việc tiết kiệm nguồn tài nguyên điện nói riêng và nguồn năng lượng sạch nói chung, giúp cải thiện và xây dựng một trái đất tươi đẹp hơn.

Sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành trong một hoạt động hưởng ứng chương trình Giờ trái đất

Hãy tắt các thiết bị điện khi không cần thiết!

Hãy sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng, thay thế những thiết bị đã quá cũ.

Và hãy nhớ BẬT ĐÚNG LÚC, TẮT ĐÚNG GIỜ!

Bài: ĐH Nguyễn Tất Thành