Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Ngày Doanh nhân Việt Nam và Đại hội CLB Doanh nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành