Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

NTTU - Lễ trao bằng tốt nghiệp vinh danh tân khoa các bậc đào tạo: Đại học chính quy khóa 2012, 2013, 2014; bậc Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2015, 2016; bậc Đại học liên thông từ Trung cấp khóa 2014 và bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 2014, 2015.