Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ tốt nghiệp cho Sinh viên bậc Đại học liên thông từ Trung cấp khóa 2016; bậc Cao đẳng liên thông từ Trung cấp khóa 2017