Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Lễ ra mắt Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ Việt Nhật