Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Làm việc với Đại học Nam Columbia (Mỹ)