Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Hội diễn văn nghệ toàn trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11