Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Công ty Daystar làm việc và phỏng vấn sinh viên NTTU (Cơ hội việc làm và thực tập tại Nhật Bản)