Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Chương trình Tư vấn xét tuyển ĐH - CĐ 2018: "Cùng bạn quyết định tương lai" (Giáo dục TP.HCM)