Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Chương trình giao lưu văn hóa giữa SV ĐH Nguyễn Tất Thành và ĐH Gakushuin

Chương trình giao lưu văn hóa giữa sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành và ĐH Gakushuin (Nhật Bản) sẽ diễn ra tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Cơ sở An Phú Đông, Q.12, bắt đầu từ lúc 7h30 - 17h00 ngày 05/09/2018.