Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Bế mạc Hội thao sinh viên NTTU 2019