Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Khoa Quản trị - Luật

NTTU - Khoa Quản trị kinh doanh đào tạo các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Luật kinh tế. Hiện công tác tại Khoa có hơn 40 giảng viên cơ hữu (trong đó hơn 20 giảng viên là doanh nhân), tất cả giảng viên đều có trình độ thạc sĩ trở lên. Cơ cấu tổ chức của Khoa có 5 Bộ môn trực thuộc gồm: QTKD tổng hợp, Quản trị Nguồn nhân lực và văn phòng, QTKD Quốc tế, Quản trị marketing và Luật kinh tế.

Generic placeholder image
Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh năm 2017
NTTU - Nhằm đào tạo học viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về Quản trị Kinh doanh, có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực Quản trị Kinh doanh trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Qua đó giúp học viên có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường làm việc, cũng như trang bị những kiến thức cơ bản phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề cho nghiên cứu sinh tiến sĩ.