Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành - NTTU

Khoa Luật

NTTU - Khoa Luật Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo ngành Luật kinh tế. Tại khoa Luật, sinh viên sẽ nghiên cứu và vận dụng những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế. Không chỉ được đào tạo kiến thức chung về pháp luật mà sinh viên còn được tìm hiểu thực tiễn pháp luật trong kinh doanh cũng như khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong hoạt động kinh doanh đối với nền kinh tế Việt Nam.

Generic placeholder image
Ngành Luật Kinh tế
NTTU - Luật Kinh tế là ngành nghiên cứu và vận dụng những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế