Cổng thông tin Sinh viên tương laiGiới thiệu về trường ĐH NTT

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trường Đại học đa ngành, đa nghề, đa bậc học, đa cơ sở đào tạo. Hiện nay, nhà trường có đội ngũ hơn 2.000 CB, GV, CNV trong đó hơn62% có trình độ GS., PGS., TS., ThS. còn lại là Kỹ sư và Cử nhân, với quy mô hơn 26.000 HSSV.Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh trường ĐH NTTThi thử Online

Thi thử ĐH-CĐ Online

Đăng kí thi thử tại đâyBậc đào tạo Đại học

GIới thiệu các ngành và các khối thi của bậc đào tạo đại học trường ĐH NTTBậc đào tạo Cao đẳng

GIới thiệu các ngành và các khối thi của bậc Cao đẳng đại học trường ĐH NTTBậc đào tạo cao đẳng thực hành

GIới thiệu các ngành và các khối thi của bậc Cao đẳng thực hành đại học trường ĐH NTTBậc đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

GIới thiệu các ngành và các khối thi của bậc trung cấp chuyên nghiệp đại học trường ĐH NTT